Наукові основи та складові галузевої програми розвитку горіхівництва в Україні

 

 

УДК 634.5:338.439.02

Наукові основи та складові галузевої програми розвитку горіхівництва в
Україні. - К.: Логос, 2011. - 100 с.

     Публікація присвячена соціально-економічним проблемам та перспективам розвитку виробництва горіхоплідних в Україні на період до 2025 року, зокрема, досліджено сучасний стан і тенденції формування попиту й пропозиції, здійснено оцінку рівня виробництва і споживання горіхів, обгрунтовано технологічні основи, нормативи витрат праці й коштів на створення і використання товарних насаджень, встановлено нормативну величину собівартості вирощування садивного матеріалу і горіхів в умовах зрошення та без нього, визначено потреби в інвестиціях для розвитку галузі та джерела їх покриття. Наукова праця розрахована на широке коло читачів, у тому числі керівників та спеціалістів галузі садівництва, науковців, аспірантів, викладачів і студентів навчальних закладів.

    Видання підготовлене на замовлення Міністерства аграрної політики та
продовольства України творчою групою у складі:

Інститут садівництва НААН: Сатіна Г.М., Олещенко Ф.Г., Кошлакова Н.М.
Національний дендрологічний парк «Софіївка» НДІ НАН України:
Косенко І.С., Опалко А.І., Балабак О.А., Тарасенко ГА.
Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр НААН:
Опанасенко М.Є, Чернобай І.Г., Трикоз Н.М.
Придністровська дослідна станція садівницгва БІ АПВ: Затоковий Ф.Т., Сатіна Л.Ф.
За редакцією Г.М. Сатіної, кандидата економічних наук.
Рецензенти: В.А. Павлюк, ст. наук. спів. Державної служби з охорони прав на сорти рослин; І.А. Сало, к. е. н., ст. наук. спів. Інституту садівництва НААН.

 

ЗМІСТ

 

Вступ   4
Розділ 1. Загальні положення   5
1.1.    Сучасний стан та основні тенденції вирощування    горіхоплідних 5
1.2.    Перспективи та проблеми розвитку галузі    10
Розділ 2. Мета програми    16
Розділ 3. Шляхи і способи розв'язання проблеми   17
Розділ 4. Завдання і заходи    18
4.1.    Розвиток розсадницької бази горіхоплідних культур    19
4.2.    Технологічні основи розвитку галузі    22
4.2.1.    Зональне розміщення товарних насаджень    горіхоплідних 22
4.2.2.    Сортимент горіхоплідних культур    25
4.2.3.    Вирощування сортового садивного матеріалу    29
4.2.4.    Створення товарних насаджень та     вирощування плодів 33
4.2.5.    Збирання, переробка та зберігання плодів    41
4.3.    Організаційно-економічні заходи розвитку галузі    47
Розділ 5. Наукове забезпечення розвитку галузі   48
Розділ 6. Очікувані результати, ефективність програми    51
Розділ 7. Обсяги та джерела фінансування    53
Висновки   58
Рекомендації     60
Перелік посилань    61
Податки   
65

 

 

Новости

 • 15.10.2018

  23 октября в 12:00 состоится открытие 65-го Бала хризантем. В этом году на выставке представлено 333 лучших сорта из коллекции хризантем Никитского ботанического сада, в их числе 40 голландских сортов хризантем, которые будут демонстрироваться впервые

 • 09.10.2018

  1-5 октября 2018 г. в Никитском ботаническом саду (г. Ялта, Россия) состоялась VIII Международная научно-практическая конференция«Биотехнология как инструмент сохранения биоразнообразия растительного мира (физиолого-биохимические, эмбриологические, генетические и правовые аспекты)» под эгидой международного общества исследований в садоводстве (ISHS).
  В работе конференции приняли участие более 100 специалистов из 68 научных и педагогических учреждений России, Беларуси, Казахстана, Бразилии, Германии, Израиля, Италии, Ирана, КостаРики, Португалии, Хорватии, Чехии и Финляндии. Вместе с тем в материалах конференции опубликованы работы ученых из 80 научных организаций и вузов России, ближнего и дальнего зарубежья.

 • 27.09.2018

  VIII Международная научно-практическая конференция «Биотехнология как инструмент сохранения биоразнообразия растительного мира (физиолого-биохимические, эмбриологические, генетические и правовые аспекты)» будет проходить с 1 по 5 октября 2018 г. на базе Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН» в г. Ялта Впервые конференция в России проводиться под эгидой такой всемирно известной и уважаемой научной организации как Международное общество исследований в садоводстве (International Society for Horticultural Science).